kierunek bezpłatny Asystentka stomatologiczna na śląskim rynku pracy

Instytucje odpowiedzialne
za realizację Projektu

eCollege Szkoły Policealne:
41-303 Dąbrowa Górnicza Ul. B. Prusa 3
41-800 Zabrze , Ul. Wolności 323
43-603 Jaworzno, ul. Armii Krajowej 65
44-100 Gliwice, ul. Toszecka 25b

Partnerzy:
Fundacja „Krok naprzód” 32-500 Chrzanów, Al. Henryka 53
Okres realizacji projektu: 01.08.2009 – 30.06.2011